Resmi Gazete: Gemilere “Sera Gazı Bedeli, Yolcuya Elle Arama

Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlere ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu hizmetler için taban ve tavan ücretleri belirleyebilecek ve bunların uygulanmasını denetleyebilecek yetkiye sahip.

DEMİRLEME ÜCRETLERİNDE GÜNCELLEME

Ayrıca Bakanlık, deniz yetki alanlarında demirleme ücretlerini ve ödeme usul ve esaslarını belirleme yetkisine sahip oldu. Bu ücretler, geminin grostonu başına 2 lirayı geçmemek üzere her yıl yeniden değerleme oranında artırılabilecek. Cumhurbaşkanı ise bu miktarı 10 katına kadar artırma yetkisine sahip olarak belirlendi.

KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ

Yeni düzenlemelerle birlikte, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, su yollarında ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yönetilecek. Bu hizmetlerin verilmesi, belirlenen şartlar dahilinde gerçek veya tüzel kişilere devredilebilecek veya yaptırılabilecek.

Belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere Bakanlık veya liman başkanlığı tarafından, ihlalin niteliğine göre, 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

SERA GAZI EMİSYON BEDELİ UYGULAMASI

Limanlarda elleçleme yapan ticari gemilerden alınacak sera gazı emisyon bedelleri de belirlendi. Bu bedeller, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi güncel karbon fiyatlarına göre hesaplanacak ve yeşil denizcilik için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak kaydedilecek.

ELLE ARAMAYI KABUL ETMEYENLER UÇAĞA ALINMAYACAK

Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle birlikte, havacılık güvenliğinin sağlanması amacıyla yolcuların ve eşyalarının teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle kontrol edilmesi zorunluluğu getirildi. Bu tedbirler, hava araçları ve havaalanlarında genel kolluk gözetiminde özel güvenlik görevlilerince yerine getirilecek şekilde düzenlendi.

Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda, bahse konu yolcu, kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde, havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x